Kamerkoor Fibonacci is gestart in juni 2013 met koorleden uit onder andere het ledenbestand van Projectkoor Brandpunt, Amersfoort. De dirigente van Projectkoor Brandpunt, Marijke van Leerzem, had als droom een hoog -kwalitatief kamerkoor op te richten en opvallende combinaties van muziek en andere kunstvormen ten gehore te brengen.

De naam Fibonacci is ontleend aan de Italiaanse wiskundige Fibonacci. Deze wetenschapper is de bedenker van de bekende wiskundige reeks 1,1,2,3,5,8,13,… waarvan de verhouding van twee opeenvolgende getallen het gulden getal benadert.