Kamerkoor Fibonacci is onderdeel van de Stichting Projectkoor Brandpunt. De werkgroep Fibonacci en de activiteiten van Kamerkoor Fibonacci vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Projectkoor Brandpunt. Fibonacci heeft een eigen reglement van orde.

Concerten van Kamerkoor Fibonacci worden door de werkgroep Fibonacci georganiseerd. De werkgroep bestaat uit leden van kamerkoor Fibonacci: minimaal 3 en maximaal 5 leden van het kamerkoor. De werkgroep komt gemiddeld 4 keer per jaar bijeen, of zoveel vaker indien nodig.
De dirigent is bij de werkgroep vergaderingen aanwezig als adviseur, tenzij de werkgroep anders beslist

De werkgroep leden verdelen onderling de taken en kennen de volgende taakgebieden; Financiën, Secretariaat, Communicatie en Public Relations en Voorzitter werkgroep.

Voor voorkomende werkzaamheden kan een beroep gedaan worden op alle leden van het koor.